Missie en Visie

Missie
'Een wereld creëren waarin ieder mens tot zijn recht komt en de ruimte vindt om zijn volledige potentieel te benutten.'

Visie
Dit kan tot stand komen door niet top-down, maar vanuit een leraar-leerling paradigma te werken, waarin ieder voortdurend zowel leerling als leraar is.
Doel daarvan is om zowel bij onze deelnemers en cliënten als bij onszelf autonomie en bewustzijn te vergroten, zodat iedereen kan komen tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en vervulling.

Visie op coachen, trainen en opleiden:

 • Ieder mens kan het best zijn eigen antwoorden formuleren.
 • Ieder heeft zijn eigen antwoord, wij hebben de juiste vraag.
 • Wij gaan uit van de aanwezigheid van kwaliteiten, van de overtuiging dat ieder mens een onuitputtelijke bron is van talenten, mogelijkheden en liefde. In die zin is ieder een perfect wezen dat bij zichzelf alleen maar hoeft te ontwikkelen wat al aanwezig is. AMETHIST Developing People reikt daarvoor de instrumenten en technieken aan, zodat individuen en teams kunnen komen tot excellente relaties en prestaties.
 • Op een vraag geven onze coaches en trainers dan ook niet vanzelfsprekend antwoord. Vaak zullen zij antwoorden door een wedervraag te stellen. Namelijk die vraag, die onze cliënt helpt zijn of haar eigen antwoord te vinden. Ieder heeft zijn eigen antwoord, de coaches en trainers hebben de juiste vraag.
 • Leren en ontwikkelen gebeurt het beste, door te doen. In al onze leer- en trainingssituaties maken wij gebruik ervaringsleren. Eens gedaan, nooit vergeten. Dit in tegenstelling tot theoretisch leren, dat alleen onthouden kan worden door de kracht van de herhaling. Zodra deze er niet (meer) is, wordt het geleerde al snel weer vergeten. Als je precies weet hoe de zwemslag uitgevoerd dient te worden en je begrijpt ook waarom, sterker nog, je kunt het op het droge zelfs precies voordoen en uitleggen aan een ander, dan zul je toch, als je voor het eerst in het diepe gegooid wordt, een aardige kans maken om te verdrinken, want zwemmen kun je nog niet. Wij geven u de theorie, kennis, begrip, én de ervaring, op het droge én in het diepe.
 • Leren en ontwikkelen is een continu proces.
 • Het door ons ontwikkelde CIRKEL-Leren, maakt dat er een continue leerproces op gang komt, dat niet eindigt als de opleiding of training beëindigd is. CIRKEL-Leren wordt een dagelijks instrument.
 • Leren en ontwikkelen gebeurt het best als het leerprogramma aansluit bij de dagelijkse praktijk en ervaring. Daarom werken wij met casuïstiek van onze deelnemers zelf en met huiswerkopdrachten in de praktijk.
 • Helpen leren en ontwikkelen kan alleen vanuit een lerende houding. Onze trainers, coaches en opleiders werken als ‘Leraar & Leerling’, met als doel om zowel bij cliënten als bij trainers en coaches voortdurend autonomie en bewustzijn te vergroten, zodat iedereen kan komen tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en vervulling.
 • Het besef nooit alles al te weten maakt leergierig en houdt scherp. Te weten dat onze cliënten de meest kostbare bron van kennis en ervaring zijn voor het werken met mensen, doet ons beseffen dat we nooit uitgeleerd zijn. De ervaring heeft ons geleerd dat dit de meest effectieve en meest constructieve manier van samenwerken in een leersituatie is.
 • Wij werken vanuit de volgende waarden:
 • respect
 • kwaliteit
 • zorg
 • excellentie
 • liefde
 • transparantie

In de praktijk betekent dit dat wij:

 • luisteren.
 • kunnen leren van onze cliënten, omdat we open staan voor de realiteit dat we van hen kunnen leren.
 • de mensen in onze omgeving en met wie we werken als een enorm en onuitputtelijk potentieel aan mogelijkheden en kwaliteiten zien.
 • ons bewustzijn ten aanzien van de invloed van onze eigen communicatie en ons eigen gedrag op de omgeving altijd doorontwikkelen en zo hoog mogelijk doen zijn.
 • de vaardigheid in het gebruik van instrumenten om eigen gedrag en eigen communicatie waar gewenst aan te passen, altijd doorontwikkelen en zo hoog mogelijk doen zijn.
 • graag de service verlenen om de ander iets te leren, zodat hij of zij met onze hulp tot verdere ontwikkeling kan komen.
 • in het werken met cliënten aansluiten bij de mogelijkheden en kwaliteiten die zij hebben, maar veelal niet ontwikkeld hebben.
 • de ander alleen kunnen leren wat hij of zij bereid is te accepteren.
 • in het werken met cliënten hen zoveel mogelijk prikkelen en uitdagen om een voor hen zo hoog mogelijk doel in hun ontwikkeling te bereiken en daarbij hun omgeving mee te nemen in die ontwikkeling. Daarbij brengen we de uitdaging aan om een visie te ontwikkelen over hoe zij zelf met hun omgeving willen omgaan en communiceren.
 • cliënten de ruimte geven om hun eigen keuzes te maken en hun eigen antwoorden te formuleren. Dit kan door te werken met (confronterende) vragen in plaats van met antwoorden.
 • de mensen met wie we werken leren hun vermogen te ontwikkelen om hun mogelijkheden en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten in omstandigheden waarin zij zelf zo goed mogelijk tot hun recht komen. Dit is de basis voor een win-win wereld voor iedereen. Tegelijkertijd is het creëren van een win-win wereld voorwaarde voor iedereen om zijn mogelijkheden ten volle te kunnen benutten. Dat betekent dat alleen in het belang van de ander ook het eigenbelang ligt.
 • werken met ervaringsleren maximaal 25 % therorie - minimaal 75 % doen
 • werken met CIRKEL-Leren

Waarden

De waarden van waaruit wij werken zijn:

respect, kwaliteit, zorg, excellentie, liefde, transparantie.

Respect
De ander is zonder voorbehoud waardevol. Ik neem hem serieus, hij mag er zijn met zijn probleem. Als ik zijn probleem niet (meer) accepteer dan zal ik dat melden en dan kan ik niet meer als zijn coach fungeren. Ik verwijs hem dan naar iemand anders.

Kwaliteit
Ik zet mijn kennis, vaardigheden en kwaliteiten in. Ik ben altijd lerende en ik stel mijn eigen gedrag voortdurend ter discussie om daarvan te leren. Als ik verbeteringen niet zelf kan doorvoeren, dan zoek ik hiervoor intervisie of supervisie. 

Zorg
Ik handel zorgvuldig en vanuit liefde.
Ik ben alert op signalen van de ander die mij informatie geven omtrent het effect van mijn handelen.

Excellentie
Mijn streven is er op gericht het best haalbare te bereiken.
Dit doe ik door: verantwoording te nemen voor fouten, voortdurende correctie naar hoe het beter kan, uit iedere situatie te leren.

Liefde
Ik ben, ik geef, ik ontvang. Waardoor ieder de ruimte vindt om zijn volle potentieel te benutten.

Transparantie
Ik ben duidelijk, vermijd dubbele bodems en verborgen agenda’s. Ik betracht openheid en ik doe wat ik zeg.