II - Coachen tot en met Zijnsniveau / Emotie-GPS Coachen

Deze module bestaat uit een ervaringsmodule en een lesmodule. In de ervaringsmodule ga je intensief aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling.
Je zult ontdekken wat je afweermechanismen en zelfsabotages zijn en hoe je die kunt ontmantelen. Je zult ontdekken waarom je je voelt zoals je je voelt en je krijgt een bijzonder effectief instrument waarmee je leert om je gevoelens op een gezonde manier te uiten en te controleren. Ook ga je intensief aan de slag met blokkades en faalangst. Door jezelf te ontwikkelen richting persoonlijk leiderschap vergroot je je zelfvertrouwen, ervaar je emotionele vrijheid en kun je optimaal omgaan met alle situaties die je tegenkomt als coach én in je persoonlijke leven. Hierdoor kun je je tegenover je cliënten opstellen als een sterke leider en kun je beter omgaan met de aspecten van de coaching die jou persoonlijk raken. Verder leer je om negatieve patronen te vervangen door gedragspatronen die jij bewust kiest. Hierdoor ben je effectiever in alles wat je doet en kun je je coachvaardigheden veel sneller verder ontwikkelen. 

Ook wordt in deze module een aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd die de ontwikkeling van je cliënten een enorme boost kan geven. We gaan dieper in op de ZijnsOvertuigingen, onbewuste overtuigingen op het diepste niveau die het succes van het coachtraject beslissend beïnvloeden. Door het vervangen van deze overtuigingen leer je je cliënten om te opereren vanuit zelfvertrouwen en in contact te staan met hun innerlijke kracht.

Verder introduceren we het nieuwe model de 'Emotie - GPS' en de 'Emotie-GPS training'. We bekijken de stelling dat we onze gevoelens niet krijgen, maar dóén. Ook onze ongewenste gevoelens! Door te leren hoe we dit doen en hoe we dit kunnen veranderen, krijgen we veel meer grip op ons gevoelsleven.

Je leert om je cliënten te coachen met de Emotie - GPS en ze te trainen richting meesterschap over hun gevoelens. Doordat je cliënten de oorzaken van hun eigen gevoelens leren kennen én sturen zijn ze beter in staat om om te gaan met allerlei situaties en te bepalen welke gevoelens ze wel en niet willen inzetten.

Je leert in deze module ook om methodisch te werken, een coachdiagnose te stellen en een gerichte aanpak uit te voeren bij de gestelde coachdiagnose. We gaan zes verschillende gevoelens bekijken die vaak als problematisch worden ervaren door cliënten en leren hoe deze gevoelens kunnen worden opgelost. Verder gaan we kijken naar het helpen van cliënten bij het maken van lastige keuzes.

In deze module kijken we ook naar ethische dilemma's waar je als coach in terecht kunt komen, naar praktijkvoering en naar marketingaspecten van het voeren van een coachpraktijk.

 

Duur

21 lesdagen gedurende 10 maanden, inclusief een toetsdag en 20 ervaringsdagen. Je start met de ervaringsmodule en na de 7e dag hiervan starten ook de lesdagen. Als je de studiebelasting wil spreiden, is het ook mogelijk om eerst de gehele ervaringsmodule doen en in een volgende groep de lessen te volgen.

Toelatingseisen

  • Ofwel Beroepsopleiding tot Eclectisch Coach, module I
  • Ofwel een andere coachopleiding die je de vaardigheden opgeleverd heeft die in module I aangeleerd worden. Gedeeltelijke vrijstelling voor de lessen is ook mogelijk.

Toetsing

De toets bestaat uit twee delen. Een praktische toets, bestaande uit het voeren van een coachgesprek en schriftelijke toets, bestaande uit theorievragen en vragen over casus.

Uitstroomniveau

  • Mediorcoach bij het COCOA (Coaching Collectief Amethist)
  • Senior Practitioner niveau van de NOBCO/EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches / European Mentoring & Coaching Council)
  • PE punten bij het COCOA
  • PE punten bij de NOBCO/EMCC

Resultaat

Na het volgen van de module Coachen tot en met Zijnsniveau / Emotie - GPS Coachen  heb je een enorme stap gemaakt in je persoonlijke ontwikkeling. Je bent in staat om alle situaties vol zelfvertrouwen tegemoet te treden, en je resultaten los te koppelen van je eigenwaarde. En voor je coaching weet je nu alles over verschillende soorten onbewuste overtuigingen en de invloed daarvan op het gevoelsleven van je cliënt, ook die, die in de diepste lagen van de persoonlijkheid een rol spelen. Je bent in staat om iemand op een diep niveau te coachen, onder andere bij problemen op het gebied van incasseren van teleurstelling en verlies, onzekerheid en gevoelens van falen. Je bent in staat om diepgang aan te brengen in je coaching, je cliënt te helpen reflecteren en uitdagingen aan te gaan en je cliënt te helpen werken aan onderliggende oorzaken van problemen die hij ervaart. 
Verder kun je je cliënten coachen in het beïnvloeden van zijn of haar gevoelsleven, het mentaal gezond, in balans en fit blijven én hem of haar instrumenten meegeven voor zelfkennis en zelf-coaching daarin. De cliënt leert om effectief om te gaan met dubbele gevoelens, keuzes maken, gevoelens van zinloosheid en stemmingsklachten. Hij neemt de regie over zijn emotionele, mentale en praktische leven en heeft de handvatten om dat te blijven doen.