Coachend Leidinggeven

De training Coachend Leidinggeven geeft inzicht in je eigen gedrag als leider en de handvatten om dat in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk anders te doen. Je leert leidinggeven op een manier die alle individuele medewerkers tot hun recht doet komen en je team tot een echt team maakt, zodat je met elkaar maximale resultaten boekt.
Ook leer je op een constructieve manier je teamleden verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen gedrag en acties en zich te focussen op hun eigen ontwikkeling in het team.
En last but not least: je leert dat feedback geven in je team niet iets precairs is, dat met veel voorzorgsmaatregelen en achter gesloten deuren plaats moet vinden. Je leert hoe het, in plaats daarvan, in te zetten als dagelijks constructief communicatiemiddel op de werkvloer.
Én... leidinggeven wordt van dit alles ook nog eens leuker!

Geschikt voor: managers, intern begeleiders, HRM medewerkers en ieder die anderen aanstuurt of begeleidt.

 

 

De onderwerpen van de training zijn:

 • Communicatie en Sociale Gedragsstijlen.
  Een onmisbaar onderdeel voor deze training. Leiderschap begint bij communicatie en het hebben van een goede werkrelatie, wat veel gemakkelijker wordt met de kennis en vaardigheden over de stijlen.
  In dit onderdeel kom je erachter wat je eigen Communicatie - en Sociale Gedragsstijl is en leer je de stijl van anderen te herkennen. Daardoor wordt het veel gemakkelijker om te begrijpen waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Je leert ook spreken in de stijl van de ander. Buiten je eigen communicatiestijl leer je dus drie nieuwe talen! 
  Door aan te sluiten bij de stijl van de ander komt je boodschap beter over, krijg je een soepelere samenwerking, sterkere relaties en een betere sfeer, privé én op het werk. 
   
 • Omgaan met kritiek en teleurstellingen
  Je leert kritiek op een teleurstelling in jouw handelwijze van anderen zo te ontvangen, dat je weer bouwt aan het herstel van de relatie.
   
 • Omgaan met weerstand
  Bij dit onderwerp leer je hoe je iemand over zijn of haar weerstand heen helpt. 
   
 • Omgaan met conflicten. 
  Niemand wil graag conflicten, en toch hebben de meeste mensen ze regelmatig. Grote conflicten met veel impact of kleine aanvaringen over de vuile vaat of de notulen van de vergadering. Zou het niet heerlijk zijn als je wist hoe je zoiets snel op kunt lossen en harmonieus samen verder kunt gaan? In de training leer je dit op effectieve wijze te doen.
   
 • Vragend Luisteren. 
  Deze speciale luistertechniek maakt dat de ander zich gehoord voelt en dat eventuele emoties bij de ander wegzakken. Het voorkomt dat je in een vervelende discussie terecht komt. Een enorm bruikbaar instrument in heel veel situaties en onmisbaar in de wat lastigere gesprekken.
   
 • Een verzoek doen van context naar inhoud. 
  Een specifieke manier van verzoeken, waarbij je de onderliggende behoefte mee communiceert. Resultaat is dat de ander eerder geneigd is te doen wat je graag wilt of in elk geval mee te denken hoe hij in jouw behoefte kan voorzien.
   
 • Geven van positieve en negatieve feedback
  Dit wordt onderwezen in veel trainingen. BIj ons leer je het in vier talen, namelijk in de vier communicatiestijlen.
   
 • Leiderschapsstijlen en de praktische toepassing ervan.
  We gaan op twee manieren in op leiderschapsstijlen.
  • Welke stijl kies je als je op de werkvloer begeleid of aanstuurt - situationeel leiderschap gericht op de stijl en de behoeften van de medewerker.
  • Welke stijl kies je als het gaat om het nemen van beslissingen - situationeel leidinggeven gericht op de aard van de beslissing en wat daarvoor nodig is.
    
 • Inspireren van anderen tot het nemen van verantwoordelijkheid en pro-actief gedrag.
  En dat in een constructieve sfeer.
   
 • Managen op resultaten.
  Hoe geef je opdrachten? Hoe maak je concrete afspraken ten aanzien van resultaten? Hoe bereik je commitment? Hoe en wanneer kom je daarop terug? Hoe stuur je bij afwijkingen? Hoe geef je feedback? Et cetera.
  Al deze vragen worden in de training beantwoord en je gaat oefenen met de vaardigheden.
   
 • Coachende gespreksvoering.
  Waar houd jouw zorg en ondersteuning op en begint de verantwoordelijkheid van je medewerkers? Hoe zorg je dat het werk geen therapie-achtige situatie wordt, maar biedt je wel genoeg begeleiding en ondersteuning waardoor mensen tot hun recht komen op de werkvloer? 
   
 • Intervisie en bespreken van casuïstiek uit de eigen praktijk.
  Je neemt casuïstiek mee uit je eigen dagelijkse praktijk van situaties waarin je vastliep of die je niet goed wist op te lossen, om mee te oefenen tijdens de trainingsdag.


Vrijstellingen 

Heb je de training Communicatie en Sociale Gedragsstijlen al gevolgd, dan krijg je voor de onderdelen daaruit een vrijstelling. Is het een jaar of langer geleden dat je deze training gevolgd hebt, dan doe je in ieder geval een opfrissing. Dit bestaat uit:

 • de terugkomavond van de training Communicatie en Sociale Gedragsstijlen
 • het kijken van een video over de Communicatie en Sociale Gedragsstijlen
 • dag 3 van de training Communicatie en Sociale Gedragsstijlen

De prijs van de training Coachend Leidinggeven wordt dan verminderd met een evenredig bedrag.