Coachen durante partu

Steeds meer zwangere vrouwen hebben last van angst. Angst voor de bevallingspijn of voor complicaties tijdens de bevalling. Als hier tijdens de zwangerschap niet goed mee omgegaan wordt kan dit leiden tot een traumatische beleving van de bevalling, en tot gevoelens van onmacht en paniek bij de moeder. Dit kan de band tussen moeder en kind in gevaar brengen en vergaande gevolgen hebben voor het verloop van het kraambed en een eventuele volgende bevalling. 

Kom jij barenden tegen die niet goed voorbereid zijn op de bevalling of die overmatig bang en in paniek zijn tijdens de bevalling en wil je weten hoe je hen kunt helpen om vanuit kracht te baren? Wil je leren hoe je kunt voorkomen dat gevoelens van angst en paniek de overhand krijgen tijdens de bevalling? Wil je leren hoe je kunt voorkomen dat iemand getraumatiseerd raakt door de baring?

In deze ééndaagse cursus gaan we in op het basale trauma waar alle angst op gebaseerd is. Je leert het onderliggende mechanisme kennen dat posttraumatische stress veroorzaakt en hoe je kunt voorkomen dat dit na een negatieve ervaring in werking treedt. Je leert hoe je het beste kunt omgaan met iemand die paniek is of in regressie gaat, waarmee je getraumatiseerd raken voorkomt. Je leert hoe je vrouwen tijdens de baring steeds opnieuw terugzet in hun kracht.