Omgaan met Conflicten

Iedereen heeft wel eens een conflict, groot of klein. Thuis over wie de afwas moet doen, waar de vakantie heen gaat of waar jullie volgende huis moet staan. Of op het werk over wie de administratie doet, op welke manier de klus geklaard moet worden of wie de volgende promotie verdient. Grote conflicten vinden we allemaal vervelend, maar ook de kleine conflictjes kunnen met de tijd opstapelen en een hoop narigheid veroorzaken. Toch is het ook niet goed om ieder meningsverschil te vermijden. Maar hoe ga je dan wel met conflicten om?

In deze training kom je er achter dat een meningsverschil niet tot een conflict hoeft te leiden. Een verschil van mening wordt pas een conflict als we er onprettig over communiceren, bijvoorbeeld met hardheid, ruzie-achtig, zonder te luisteren of met boosheid. In de training leer je wat je dan kunt doen, zodat er geen conflict ontstaat en je het in harmonie met elkaar oneens kunt zijn. We maken hierbij gebruik van principes uit de aikido. Dit geeft openheid, begrip voor elkaars standpunt en wederzijds respect. Ook leer je hoe je vervolgens verder gaat met respect voor elkaars standpunt en naar een oplossing toewerkt, die voor iedereen werkt.

 

Je volgt deze training samen met de deelnemers van onze vierdaagse communicatietraining Communicatie en Sociale Gedragsstijlen. De dag duurt tot halverwege de middag, en daarna gaan de andere deelnemers nog verder met het onderdeel negatieve feedback geven. Voor dit onderdeel is voorkennis over communicatiestijlen uit de eerdere dagen van de communicatietraining vereist, en het is daarom geen onderdeel van de training Omgaan met Conflicten. Het volgen van de volledige communicatietraining is een geweldige manier om al je communicatievaardigheden te verbeteren. Als je hierin geïnteresseerd bent, kijk dan op de pagina over onze training Communicatie en Sociale Gedragsstijlen.