VI - Afstuderen

In deze module ga je zelfstandig aan de slag met academische literatuur over coaching. Je verdiept je in de literatuur over een zelfgekozen onderwerp en schrijft hier een essay over. Je kiest ook een onderwerp dat relevant is voor een casus uit je eigen praktijk. Ook bij dit onderwerp zoek je literatuur en schrijf je een essay. Hierdoor krijg je veel gevoel voor de ontwikkelingen in het vakgebied en kun je meepraten over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coaching.

Een ander onderwerp waar je mee aan de slag gaat is reflectie. Je gaat kijken naar hoe je tijdens de opleiding op je eigen ontwikkeling gereflecteerd hebt en wat daarin wel en niet effectief was. Je gaat ook onderzoeken hoe je je cliënten kunt bewegen tot zelfreflectie tussen de coachgesprekken door. Ook hier bestudeer je weer de bijbehorende wetenschappelijke literatuur. 

Als laatste ga je ook nog een les of workshop ontwerpen, voorbereiden en geven. Deze workshop van minimaal vier uur heeft een zelfgekozen onderwerp op het gebied van coaching en de inhoud heeft een post-HBO of academisch niveau.

 

Duur

Persoonlijke begeleiding gedurende 10 maanden

Toelatingseisen

  • Beroepsopleiding tot Eclectisch Coach, module V
  • Actieve coachpraktijk
  • Minimum aantal gecoachte cliënten: 30
  • Minimum aantal gecoachte uren: 300

Toetsing

Alle onderdelen moeten minimaal beoordeeld worden met een voldoende

Uitstroomniveau

  • Master practitioner niveau van de NOBCO/EMCC (Nederlandse Orde van Beroepscoaches / European Mentoring & Coaching Council)
  • Voor verschillende onderdelen PE punten voor de titel Emotie - GPS Coach

Resultaat

Na het volgen van deze module ben je geoefend in het lezen, begrijpen en verwerken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coaching, persoonlijke ontwikkeling, de werking van het brein, hoe het brein leert, wat dat voor consequenties heeft voor gedrag, gedragsverandering en competentieontwikkeling. Je kunt deze kennis operationeel maken door denkhandelingen uit te voeren (analyseren, evalueren, synthetiseren). Je gebruikt ook denkhandelingen met betrekking tot de theorie van coachmodellen, coachtechnieken en coachmethodieken. Je hebt kennis opgedaan over twee zelfgekozen specifieke coachonderwerpen. Je weet en begrijpt hoe het menselijk brein werkt en leert, je past dat toe in theorie en in de dagelijkse coachpraktijk en je hebt dat toegepast op een groep. Je hebt werkvormen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd. Je hebt een bijeenkomst georganiseerd, geproduceerd en geëvalueerd met de deelnemers en met je studiebegeleider.