Annuleringsregeling

15. Annuleringsregeling

De annuleringsregeling is afkomstig uit de algemene voorwaarden (artikel 15).

15.1. Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten

Boven het gestelde in artikel 14 van deze voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.

 1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %
  • Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %
  • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 1. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan AMETHIST Developing People berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
 2. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

15.2. Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door AMETHIST Developing People bevestigde e-mail.

 1. Annuleren tot 4 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten de inschrijfkosten voor die training.
 2. Annuleren van 4 tot 3 weken voor de start van de training kost aan annuleringkosten de inschrijfkosten voor die training alsook 50 % van de deelnamekosten.
 3. Annuleren van 3 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringkosten de inschrijfkosten voor die training alsook 75 % van de deelnamekosten.
 4. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van de inschrijfkosten voor die training alsook 100% van de deelnamekosten. 
 5. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
 6. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 tm. 6 genoemd.
 7. Let op: voor annuleren binnen 14 dagen na inschrijving gelden bovenstaande regels niet. Annuleren binnen 14 dagen na inschrijving is kosteloos. 

15.3. Annulering en uitstel trainingen en workshops met open inschrijvingen door AMETHIST Developing People

 1. Annuleren door AMETHIST Developing People in verband met onvoldoende aanmeldingen of omstandigheden binnen de bedrijfsvoering leidt tot teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 2. Uitstel door AMETHIST Developing People in verband met onvoldoende aanmeldingen of omstandigheden binnen de bedrijfsvoering geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van het uitstel aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training.
 3. AMETHIST Developing People behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor ander deelnemers en/of de kwaliteit van de training voor andere deelnemers teveel doet afnemen. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop

15.4. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops en evt. follow-up

 1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.
 3. Indien een deelnemer een deel van een training of (een deel van) de bij een training of workshop behorende follow-up niet bijwoont of daaraan niet actief deelneemt om welke reden dan ook inclusief ziekte of overmacht, vervalt het recht op het bijwonen van de rest van de training of workshop of de follow-up daarvan.

Gepubliceerd op 14 augustus 2019